Platby

Úplata za vzdělávání a školské služby – 400,-Kč za měsíc.

Děti, které dovrší 5 let do 31. srpna kalendářního roku mají vzdělávání povinné a bezplatné.

Stravné na den pro děti od 3 – 6 let – 45,-Kč

Stravné na den pro děti od 7 let – 48,-Kč.

Zákonní zástupci jsou povinni zaplatit úplatu a stravné za své dítě nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce. V naší škole se platí pouze hotově u vedoucí stravovny paní Kosové.