Třídní vzdělávací program

ODKUD JSI, DRÁČKU ….?

Záměr integrovaného vzdělávacího bloku

V září přijdou nováčci. Celý tematický blok je spojen v měsíci září a říjnu s problematikou adaptačního období dětí nově přicházejících do MŠ. Jak je přivítáme?

Děti se seznámí s bohatou nabídkou činností. Budeme se poznávat, hledat pravidla vzájemného soužití. Poznávat nové prostředí. Ale také zjišťovat co umíme, co nás spojuje. Umíme chodit, skákat, koukat kolem sebe a smát se. Každý umí něco víc a něco méně. A každému jde něco výborně.

Jako prostředky nám poslouží, vše co přináší podzim, smyslové, pohybové a tvořivé hry, básničky, pohádky apod. Pojedeme se také podívat po okolí. Záměrem projektu je přiblížit dětem změny v přírodě s odcházejícím létem. Poznávat nejbližší okolí naší obce, ale i vzdálené památky a něco málo z historie našeho státu. Osvojíme si jednoduché poznatky o přírodě, přírodních jevech a jejich proměnách. Budeme aktivně prožívat tradiční podzimní slavnosti MŠ.

Podtéma:

Kdo přišel do školky?
S kým jsem doma?
Kde jsem doma?
Malovaný podzim
Dráčkovy dobroty

Plánované akce návštěva divadla, divadla v MŠ, společné výlety do okolí Povrlů (zámek, hrad, rozhledna)


Záměr integrovaného vzdělávacího bloku

POZORUJ S DRÁČKEM …

Pozvolna ukončíme podzimní radovánky a zakončíme všechny tvořivé aktivity a hry pouštěním draka- i jeho výrobou. Vydáme se s lampióny spolu s rodiči a přáteli zamknout les. Nasbíráme přírodniny a plody podzimu pro zvířátka v nádherné zámecké zahradě ve Velkém Březně. Navštívíme krmelce a určitě v nich něco necháme. Děti budou aktivně pozorovat změny v počasí a přírodě. Všechny tyto aktivity propojíme kooperativním činností a učením, spontánní hrou a situačním učením v lese, motivovanými hrami, výtvarnými, hudebními a tvořivými aktivitami.

Nezapomene ani na kamarádku knížku, která nám pomůže, když nebudeme něco znát a zrovna to neuvidíme naživo. Pomalu se blíží zima. Děti se seznámí s charakteristikou zimního období. Pozorujeme změny v počasí a sledujeme proměny přírody. S čím máme hodně starostí, když je zima za dveřmi? Kde je nám lépe, když se venku čerti žení? Umíme si poradit s oblékáním?

Umíme si pomáhat? Poznáš, co je dobré a co zlé? Co děláme dobře a co zase špatně? Ale určitě se nám povede vykonat něco, co potěší i Mikuláše. Budeme se společně těšit….. . A na co? Až přijde do naší školy Ježíšek. Děti budou hlídat čas a počítat dny. Mezi tím stihnou předvánoční radosti. Vánoční pohádku pro rodiče i širokou veřejnost. Pochopí kdo je Ježíšek. Proč k nám chodí. Budeme zpívat, hrát koledy, vyrábět dárečky, péct cukroví a perníčky. Určitě nezapomene rozsvítit stromeček v centru obce Povrly a zazpíváme si na Vánočním koncertě v kostele. Budeme se učit myslet na druhé. Potěšíme nejednoho člověka svými výkony.

Podtéma:

Letí, letí drak …..
Když fouká a prší….
Hurá s dráčkem do lesa
S čertím kamarádem
Vánoční pohádka

Plánované akce:

Voršila – podzimní slavnost s rodiči a spaní ve školce. Dlabání dýní – výstava, bramborový týden, Mini drakiáda, Mikulášská, Rozsvícení stromu v obci, Vánoční koncert v kostele, Vánoce v Senior klubu (mini dárky a představení),Vánoce v kině – společná akce s rodiči

DRÁČKU ZIMA ČARUJE

Záměr integrovaného vzdělávacího bloku

Zima je královna kouzel. Přírodu nám zasněží a my se můžeme radovat. Zkusíme pár kousků s ledem a sněhem. Budeme i sportovat – jako na olympiádě. Když už jsme vyrostli a chodíme do té naší školky a dobře se známe, určitě víme, co každý z nás má v těle, aby nám dobře fungovalo. Poznáváme anatomii s dráčkem. Navštívíme kamarády v Masarykově nemocnici, aby jim nebylo smutno, a dostanou od nás dárečky. Všechno kolem nás prozkoumáme hmatem, zrakem i čichem. Poslechneme si nádherné zvuky celého světa a otestujeme i naše chuťové pohárky. A co ještě dál podnikneme?

Půjdeme se podívat do 1. třídy ZŠ Povrly na naše kamarády ze školky. Připravíme se na zápis do první třídy. Jestlipak umíme chvíli sedět a poslouchat? Umíme se zeptat, když něco nevíme a požádat o pomoc? A jestlipak se umíme ozvat, když si myslíme, že by něco mohlo být jinak. Těšíme se vůbec do veliké školy? Pokud tomu tak je, proč si na školu nezahrát.

Určitě si zahrajeme i na piráty a zkusíme chvíli žít jako oni. Kdo má rád kyselé zelí proti kurdějím? Snad nám nechali nějaký poklad u Labe, když se plavili okolo? Nejlepší je si o tom číst v naší Pirátologii a zpívat s kytarou. To nás všechny pobaví. Jak se budeme jmenovat?

Nejzajímavější blok vzdělávání bývá poznávání řemesel a masopust. To zase poznáme nových věcí. V obci potkáme nejoblíbenější popeláře, podíváme se třeba do pekárny, do masny, k Míše do květinářství. Jestlipak nás pozvou do rozhlasu…? Když už budeme v Ústí, tak bychom mohli navštívit divadlo a poznat herce, baletky a jiné známé osobnosti. A co hasiči? S nimi je vždy velká legrace a těch věcí co v autě mají.

Počasí se pomalu umoudřilo. Už nám není taková zima. Blíží se masopust. Za co se všechno převlečeme? Naučíme se veselé písničky a básně, abychom při masopustním průvodu mohli zpívat a hrát. Co asi za naše veselí dostaneme? Určitě to budou zase ty dobré koláče.

Celý integrovaný vzdělávací blok děti prožijí formou situačního učení, sportovních her a chvilek. Zapojíme se do hudebních aktivit, budeme objevovat a zkusíme si pár pokusů. Zalistujeme nejednou encyklopedií. Postavíme sněhuláka a iglú. Nesmíme zapomenout přenést své zážitky na papír.

Podtémata

 • Pojď si hrát se sněhem.
 • Výprava do školy.
 • Podívej se na mě.
 • Pirátský týden.
 • Řemesla a povolání.
 • Dráčkův masopust.

A je tu jaro. Příroda se probouzí ze zimního spánku, objevují se první pupeny a lístky, první květiny, zpívající ptáci, rodí se mláďátka. Školku si vyzdobíme jarem, aby už u nás zůstalo. Proč ptáci staví hnízda, kdo se vrací z teplých krajin. Už můžeme jít na zahradu do písku? Co se tam změnilo?

Co se nám to hýbe v trávě? Jestli oni to nejsou nejmenší kamarádi přírody. Jak a čím budeme pozorovat hmyz? Určitě vytáhneme mikroskop i lupu. Podnikneme zajímavé aktivity v přírodě. Pozorujeme nádherné změny v přírodě.

JARO S DRÁČKEM         

Záměr integrovaného vzdělávacího bloku

Co se skrývá ve vajíčku? Co všechno patří k Velikonocům? Určitě budeme barvit, stříhat, tvořit pomlázky, zasejeme osení a budeme pozorovat, jak roste.  

Seznámíme se s tradicemi a zvyky naší kultury. Budeme si o všem zpívat a hrát divadlo. Kreslit i malovat.

            Pojedeme se podívat na farmu. Jaká zvířátka jsme tam viděli? Které bylo nejhezčí a které nejmenší či největší? A co ta zvířátky ze ZOO? V čem všem se liší od zvířat naší přírody? Z jakých dalekých zemí je sem dovezli a jaký měli osud? Kde jinak mohou žít volně?       Jaký ekosystém můžeme pozorovat u nás?

            Integrovaný vzdělávací blok plný her, výletů, spontánních aktivit a situačního učení. Nezapomeneme sportovat, tančit.    

Podtémata

 • Dráčku, už nespi.
 • Když se voda mění.
 • Kouzelná zahrádka.
 • Běžel tudy zajíček.
 • Když jsem já sloužil.
 • Rozkvetlá louka.

DRÁČKOVO RADOSTI

Záměr integrovaného vzdělávacího bloku

Jaro je v plném proudu. Květiny nám krásně kvetou a zahrádka jen září. Komu můžeme květinu věnovat, aby udělala velikou radost? Ano, mamince a babičce. Mají totiž svátek.          Nezapomeneme všechny pozvat na Jarní koncert. Možná se zúčastníme Velikonočního koncertu, který pořádá pěvecký sbor při ZŠ Povrly. Maminky i tatínkové budou mít určitě radost. Budeme mlsat dobroty, ale nejprve si je přineseme nebo nakoupíme, a to úplně sami. Bude to jen samá zdravá výživa. Seznam si uděláme podle rad našeho kamaráda Kostkáčka. I na zahrádce našich přátel nějaké zdravé dobroty vyrostly. Vydáme se na ochutnávku.          

Děti, kam to jedete? Na cestu okolo celého světa? Tak Vám přeji šťastnou cestu. Budeme poznávat naše nejbližší památky a zajímavosti, ale i celou planetu Zemi. Kde jsem na ní já? A kde bydlí černoši? To všechno nás velmi zajímá. A těch věcí, co uvidíme v planetáriu nebo ve hvězdárně. Ve školce máme dalekohled a tím je vidět velmi daleko.    Chtěl bych být sám na opuštěném ostrově? Koho bych si vzal s sebou? A děti, jestlipak si pamatujete, kde všude jste cestovaly s vašimi rodiči? Kdo z nás byl nedál? A kde to bylo? Ukážeme si to na mapě, globusu i fotografiích. Kam nejraději jezdíme? A co se nám tam líbí? Na co musíme při cestování dávat pozor? Jak se chováme, když se náhodou ztratíme? Můžu jezdit sám na kole po silnici. Maminko, kde mám helmu? Budeme se společně snažit přijít na to, jak se chovat na ulici, silnici, aby se nám nic nestalo, jak chránit své zdraví v dopravím provozu a určitě si všechny poznatky vyzkoušíme společně na výletech. Co jsme vlastně dělali celý rok? Co jsme se naučili? Můžeme se něčím pochlubit rodičům? Já mám plné desky výkresů. A já umím zpívat a hrát na flétnu. Já už si zavážu tkaničku.

Ti předškoláci se tak moc těší na pasování předškoláků a přijetí do kolektivu Základní školy Povrly, které se koná již tradičně na Akademii ZŠ Povrly v Kině Povrly. I ve školce se s nejstaršími dětmi rozloučíme. Každý rok jim patří Zahradní slavnost, na kterou přijdou i rodiče a nejstarší děti mohou naposledy ve školce i spát.

Podtémata

 • Všechno nejlepší, moje maminko a babičko.
 • Láska kvete v každém věku.
 • Dráčku poletíme k moři.
 • Čím jsme cestovali.
 • Kamarádi z celého světa.
 • Drakův dalekohled.