Kontakty

Mateřská škola Dráček, Povrly – Neštědice
Sídlište I / 42, 403 32, Povrly
příspěvková organizace
Identifikacní číslo organizace : 727 43 841
ID datové schránky: cmjkqxu

Telefon : 775 147 987 (SMS OMLUVENKY POUZE NA TENTO MOBIL)
Hospodářka : 723 204 040
E-mail : dracekpovrly@volny.cz
www.dracekpovrly.cz

Zřizovatel : Obec Povrly, okres Ústí nad Labem
Sídlo : Mírová 165, 403 32 Povrly
Identifikační číslo organizace : 002 66 931

Ředitelka školy: Olga Louvarová
Učitelka : Bc.Pavla Hacková, Vedoucí stravovny a kuchařka: Věra Kosová, Školnice: Petra Čejková

Usnesením zastupitelstva obce č.j. 100/02 ze dne 15.10.2002. Obec Povrly zřizuje s účinností od 1.1. 2003 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu, podle § 14. odst. 2 zákona CNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Mateřská škola Povrly – Neštědice.

Součástí organizace je podle § 45 zákona odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, školní jídelna.

Mateřská škola : kapacita 28 dětí
IZO : 107 569 345
Školní jídelna při mateřské škole : 32 jídel
IZO : 102 777 489