Den v Dráčku

REŽIM DNE V DRÁČKU

VARIANTA A

6:30
otevření školy

6:30 – 9:50
hry, motivované hry, řízené aktivity, situační učení, pohybové činnosti, hudební aktivity, hygiena

9:00 – 9:15
svačina

9:15
další výchovné a vzdělávací aktivity, pobyt venku (zahrada, obecní hřiště, přehrada, Labe a blízké okolí)11:30
oběd

12:00-14:00
odpočinková činnost

14:00 – 16:30
hry, motivované hry, řízené aktivity, situační učení, pohybové činnosti, hudební aktivity, pobyt venku, hygiena

VARIANTA B – Lesní třída

8:30 – 11:00
středa a pátek – motivované činnosti v lese
– sraz dětí do 8:00
svačina buď proběhne ve školce anebo si jí odneseme do lesa a svačíme v lese (pokud někdo z dětí přijde později, tak se s námi rodiče dohodnou sms zprávou o předání)

11:30
oběd

12:00-14:00
odpočinková činnost

14:00 – 16:30
hry, motivované hry, řízené aktivity, situační učení, pohybové činnosti, hudební aktivity, pobyt venku, hygiena

Příchod do mateřské školy je výhradně podle potřeb rodiny a dítěte. Vycházíme rodině maximálně vstříc v pozdějším příchodu a odchodu- dle jejich potřeb. Ale vše je potřeba včas nahlásit, aby byla připravena svačina a oběd. Pokud rodič tak neučiní, tak jim oběd propadne nebo nebude připraven. Děti, které chodí po obědě se vyzvedávají opět, tak jak rodič potřebuje, ale vzhledem k tomu, že se spodní prostory školky ihned po obědě uklízí, tak děti na své rodiče čekají v 1. patře.

POZOR. Dítě má ve školce placený oběd. Pokud dítě neomluvíte do 7:00, tak vám oběd propadne. V případě, že dítě náhle onemocnělo a vy jste se dohodli telefonicky, tak si oběd v den náhlého onemocnění můžete vyzvednout. Pozor – opět se musíte telefonicky dohodnout. Další dny nemoci či nepřítomnosti dítěte ve školce se obědy omlouvají a nakonci měsíce je budete mít v přeplatku. Jídlo se ze školky nesmí vynášet, kromě jedno dne, kdy dítě náhle onemocnělo. Toto vychází z vyhlášky o školním stravování.

VYHLÁŠKA Č. 107/2005 SB., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Odpolední svačina : po spaní, podle potřeb dětí (pokud dítě ve školce svačinu nesní, tak si jí odnese domů)

->V rámci PITNÉHO PROGRAMU mají děti v MŠ k dispozici nápoje, v samoobslužném režimu, podle vlastního pocitu žízně.

->Mateřská škola je prvním společenským prostředím, do něhož dítě z rodiny vstupuje a které působí bezprostředně, každý den v mnoha rovinách : charakterem vztahu mezi učitelem a dítětem, založeném na vzájemném respektu, utvářením školy jako demokratického společenství rovnoprávných partnerů i celkovým uspořádáním vzdělávacího systému, jeho otevřeností, vyvážením činností na jednotlivých úrovních a zapojením všech partnerů včetně rodičů.

->Denní režim může být pozměněn dle ŠVP, tj. v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, dětských dnů, akcí pro děti a rodiče.