Zápis pro školní rok 2023/2024

INFORMACE K ZÁPISU TERMÍN 10. května 2023 v čase od 8:00 – 15:00 hodin K ZÁPISU SE DOSTAVÍ POUZE ZÁKONNÝ ZASTUPCE DÍTĚTE SPOLU S DÍTĚTEM Na základě vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a informační tabuli u mateřské školy pod přiděleným registračním číslem. Kritéria pro přijetí … Pokračování textu Zápis pro školní rok 2023/2024