Zápis pro školní rok 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU TERMÍN 7. května 2024 v čase od 8:00 – 15:00 hodin K ZÁPISU SE DOSTAVÍ POUZE ZÁKONNÝ ZASTUPCE DÍTĚTE SPOLU S DÍTĚTEM Na základě vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a informační tabuli u mateřské školy pod přiděleným registračním číslem. Kritéria pro přijetí … Pokračování textu Zápis pro školní rok 2024/2025