Pravidlo 3R

  • Nevstupujte do prostor školy. Děti předejte v šatně.
  • Předávejte děti po jednom.
  • Mějte nasazenou roušku při předávání dítěte.
  • Voďte do školy pouze zdravé děti.
  • Povinností pedagoga je nachlazené dítě nepřijmout do školy.

V NAŠÍ ŠKOLE VYUŽÍVÁME PRAVIDLA „3R“

RUCE – Dezinfekce rukou.

ROUŠKY – Rodiče při vstupu do prostor školy mají roušku.

ROZESTUPY – Dodržujte bezpečnou vzdálenost a nezdržujte se v prostorách školy není-li to nutné.