NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

Mateřská škola bude otevřena od 12. dubna 2021, 6.30 – 16:30

∙ Vzdělávání bude probíhat ve skupině s max. 15 dětmi.

∙ Prezenční vzdělávání je určeno zatím pouze pro děti v povinném předškolním ročníku,  dětem IZS a dětem vybraných profesí.

Těmi jsou: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů 
 • příslušníci ozbrojených sil 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, DEZINFEKCE RUKOU, ROZESTUPY 1,5 m  
 • zákonní zástupci či doprovod dětí si po příchodu do budovy okamžitě dezinfikují ruce,  dodržují rozestupy 1,5 metru, zdržují se pouze v šatně a nevstupují do třídy
 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor zákonní zástupci a doprovázející osoby
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
TESTOVÁNÍ

Testování se provádí ihned po příchodu dítěte do školy (první den docházky). V prostorách šatny, v přízemí budovy. Dále potom pravidelně v pondělí a čtvrtek.

Pravidla testování

Rodič se dostaví v zapsaný čas, který jsme si již vykomunikovali individuálně. (zabráníme nahromadění více osob)

Test dítěti provede zákonný zástupce v přítomnosti zaměstnance školy a vyčká 15 minut na výsledek s dítětem v šatně. Doporučujeme pro testování dětí osobu blízkou, která dítěti testování plynule bez zmatků a průtahů provede.

V případě nedodržení vlastního času musíte školu telefonicky kontaktovat a dohodnout si volný časový úsek pro test.

TESTOVÁNÍ – INSTRUKTÁŽNÍ

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ

NADÁLE PLATÍ

 Dítěti, které vykazuje následující příznaky nebo uvádí, že je pociťuje nebude umožněna  prezenční výuka v mateřské škole. 

 • o zvýšenou tělesnou teplotu 
 • o suchý kašel  
 • o dušnost  
 • o zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
 • o ztrátu chuti a čichu  
 • o bolest v krku  
 • o bolest svalů a kloubů  
 • o rýmu / ucpaný nos  
 • o bolest hlavy 

I pro nás je vše nové, tak buďte trpěliví a vše společně zvládneme. 😉

Napsat komentář